Vrijblijvend kan U zoals gezegd onze spreekuren bezoeken om een gratis advies te krijgen. Voor een uitgebreider advies kunt U voor het zogeheten “togatarief” een afspraak maken. Het togatarief voor een kennismakingsgesprek bedraagt Euro 75,– (exclusief BTW).

Voor de overige werkzaamheden rekenen wij een uurtarief van Euro 100,– vermeerderd met 5% kantoorkosten en BTW. Indien de rechter U in het gelijk stelt dan kan de rechter de tegenpartij verplichten (een deel van) de kosten te vergoeden.

Ingeval de kosten van de advocaat te hoog zijn gezien Uw inkomen dan kan een aanvraag worden gedaan voor gesubsidieerde rechtsbijstand bij de Raad voor rechtsbijstand en kan een “toevoeging” worden aangevraagd. Indien de toevoeging wordt toegewezen dan betaalt de overheid de kosten van de advocaat. Wel zal U de eigen bijdrage –die afhankelijk is van Uw inkomen- te betalen. Ook is mogelijk dat ingeval van een procedure U nog aanvullende kosten(bijvoorbeeld griffierechten) dient te betalen. Meer informatie kunt U terzake de gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen op de navolgende site:
http://www.rvr.org